ติดต่อ

เอไมด์: chanchaipanit.fb@gmail.com, admin@facenews.info
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/facenewz/
เว็บไซต์: https://www.facenews.info/
--------
Phaya Mai Rd Bangkok,
Bangkok 10200 Thailand