ศิษย์เศร้า เคลื่อนสรีระสังขาร หลวงปู่เพิ่ม เกจิดัง คอหวยแห่ส่องเลขทะเบียนเมื่อเวลา 09.29 น. วันที่ 3 ก.ค. ที่วัดป้อมแก้ว อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์อำเภอบางไทร ได้เคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป) พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางไทร อดีตเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ โดยสิริอายุ 93 ปี 3 เดือน 6 วัน 69 พรรษา เมื่อเวลา 01.30 น.ของวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา จากโรงพยาบาลธนบุรี 1 มายังศาลาการเปรียญวัดป้อมแก้ว โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ประชาชน ตั้งแถวรอรับด้วยความเศร้าโศกท่ามบรรยากาศที่มีฝนตกโปรยปรายลงมาตลอดเวลาพระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป)

จากนั้นได้ตั้งสรีระสังขารไว้บนศาลา พระธรรมรัตนมงคล นำคณะสงฆ์ ประชาชน คณะศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ สรงน้ำสรีระสังขาร ทางคณะกรรมการวัด ได้จัดคิวให้ประชาชนเข้าสรงน้ำอย่างเป็นระเบียบ เปิดให้ประชาชนได้สรงน้ำ จนถึงเวลา 16.00 น. โดยในเวลา 17.00 น.ของวันนี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีถวายน้ำหลวงสรงศพพระธรรมรัตนมงคล กล่าวว่า การสูญเสียหลวงพ่อพ่อเพิ่ม ซึ่งเป็นพระที่มีความเมตตาต่อลูกศิษย์ ประชาชน ทำให้สร้างความเศร้าโศกเสียใจ ทางคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการวัด ได้กำหนดจัดสวดพระอภิธรรมทุกคืนในเวลา 19.30 น. และแสดงธรรมเทศนา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนหมายกำหนดการอื่นทางวัดจะแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้ง

ศิษย์อาลัยรถเคลื่อนสรีระสังขารเลขทะเบียน