ผู้ว่าฯเลย เตือนชาวบ้าน ระวังน้ำโขงสูงขึ้นเร็ว หลังรู้ข่าวเขื่อนสปป.ลาว ปล่อยน้ำผู้สื่อข่าว รายงานว่า เนื่องจาก มีเว็บไซต์ มี คำแปล เอกสาร สปป. ลาว / ไชยะบุลี ขอแจ้งมายังท่านทราบ ว่าในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำโขง ไชยะบุลี สปป.ลาว จะทดสอบเครื่องจักรปั่นไฟฟ้าหน่วยที่ 5 ใช้เวลาต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง (จำนวน 3 วัน)ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ จะต้องได้ปล่อยน้ำจากทางเหนือเขื่อน มาก กว่าปกติ ตามระดับการไหลของแม่น้ำโขง โดยจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนของโครงการลดระดับจาก 273.3 เมตร เป็น 271 เมตร (masl) น้ำจะลดลงประมาณ 0.75 เมตร ต่อวัน และระดับน้ำท้ายเขื่อน จะเพิ่มขึ้นระดับสูงสุดประมาณ 237.5 เมตร ซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำไม่ปกติเหนือเขื่อน , ท้ายเขื่อน และเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ ทางโครงการจะปล่อยน้ำให้ไหลเป็นปกติ ดังนั้น จึงแจ้งมายังท่านเพื่อทราบ

ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แจ้งเตือนด่วน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอ.เชียงคาน นอ.ปากชม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสื่อมวลชน ทุกแขนงว่าช่วงนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติ และอาจจะมีระดับที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว จากต้นน้ำ ในประเทศเพื่อนบ้าน และอาจจะมีน้ำ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึง แจ้งเตือน ให้ ประชาชน ใน อ.เชียงคาน อ.ปากชม แจ้งประชา สัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบดังนี้

โดยให้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อาศัยอยู่ตลอดแนวแม่น้ำโขง 2 อำเภอ คืออำเภอเชียงคานและปากชม ติดตามข่าวสารเรื่อง การเพิ่มขึ้นของน้ำ ทางเหนือ อย่างใกล้ชิดในห้วง 1 สัปดาห์ หลังจากนี้ ให้ระมัดระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มขี้นและลดลงอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะการเดินเรือ การทำประมงหรือหาปลาตามวิถีพื้นบ้าน ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ห้ามลงไปนอน หรือกางเต้นท์นอนในเขตแม่น้ำโขงในระยะนี้อย่างเด็ดขาด รวมทั้งดูแลบุตรหลานที่อาจลงไปเล่นน้ำ และ หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ ให้รายงานเหตุให้จังหวัดเลย โดยด่วน