รัฐจัดหนัก ให้กู้ฉุกเฉิน คนละ 50,000 ร้อนเงินอย่าเพิ่งกู้นอกระบบต้องบอกเลยว่าเป็นโครการที่หลายคนชอบเป็นอย่างมากเพราะคนที่ค้าขายรายได้ น้อย ไม่ค่อยพอจะได้มีที่พึ่งยามจำเป็นบางตอนนี้ท่านมว.พาณิชย์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและยังรวมถึงเกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายแบบเร่งด่วนนั้น

สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายเร่งด่วนวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาทแล้วแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน ห้าพันล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. อีก ห้าพันล้านบาทจะอนุมัติให้กู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี มีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คนทั้งนี้จะพิจารณาการให้สินเชื่อจากความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติการชำระต่างๆว่าตรงต่อเวลาไหม วันนี้ถึงและสามารถขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 มี.ค. 63และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการสินเชื่อรายย่อยนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ประมาณ 2 แสนราย โดยไม่ต้องไปใช้บริการสินเชื่อนอกระบบนั้นเองเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียว

ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเร่งด่วนหลักเกณฑ์การพิจารณานั้นต้องเป็นคนค้าขายหรือทำงานเป็นที่และมีบุคคลมายืนยันหนึ่งคนเท่านั้นหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของผู้มีรายได้น้อยดีขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมแบบนอกระบบ สุดท้ายก็หวังให้ผู้กู้ใช้เงินจากสินเชื่อนี้อย่างคุ้มค่า และมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่งคงนั้นเอง

ขอบคุณภาพจากท่าน