เม็กเท็ค บางปะอิน เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 650 บาทต่อวันข่าวดีมาแล้ว สำหรับท่านที่กำลังว่างงาน หรือมองหางานทำในวันนี้ ทางบริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด หรือ Mektec Manufacturing Corporation. (Thailand) Ltd. เป็นบริษัทที่ผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีรายละเอียดในการสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นหญิง อายุ 18-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้ เริ่มงานวันที่ 6 มิถุนายน 2562 รายได้เฉลี่ย 650 บาทต่อวัน สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

รายได้และสวัสดิการ : ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน ค่ากะเช้า 50 บาทต่อวัน ค่ากะดึก 100 บาทต่อวัน ค่าล่วงเวลา OT 3 ชั่วโมง 208.92 บาทต่อวัน เบี้ยขยัน 400-600-800 บาทต่อเดือน (จ่ายทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)ค่าอาหารกรณีที่ไปช่วยงาน MPCT ได้ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน เงินเดือนออกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน สวัสดิการอื่นๆเช่น ชุดยูนิฟอร์มฟรี ข้าวเปล่าและกับข้าวราคาถูก มีรถรับส่งพนักงาน

ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียน www.workwithwas.com/0017 หลังจากนั้นติดต่อได้ที่ นวนครอยู่หลังซอยพิซซ่า บริเวณสามแยก ตรงข้ามบอร์ดรับสมัครงานของนิคมฯขอบคุณข้อมูล WorkWithWas