เด็กโคราช คว้าทุนไปเรียนต่อ ตรี-โท-เอก ที่อังกฤษ รวมระยะเวลา 10ปีเด็กโคราชสุดเจ๋ง คว้าทุนไปเรียนต่อ ตรี-โท-เอก ที่อังกฤษ รวมระยะเวลา 10ปีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม จากกรณีนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เข้าร่วมสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และมีชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 4 คนนั้น ภายหลังได้มีการประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย ปรากฏว่า 2 ใน 4 คน คือ น.ส.วริศรา ละเอียด ได้รับทุนเข้าศึกษาในสาขา Energy Engineering Management และนายธีรนัย รัตนสงวน ได้รับทุนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี เน้น Chemical Biology โดยทั้ง 2 คน จะเดินทางไปศึกษาต่อ ที่ประเทศอังกฤษ สร้างความปลาบปลื้มให้กับต้นสังกัด อบจ.นครราชสีมา เป็นอย่างมากที่ได้รับทุนการศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อไปศึกษาต่อสาขาวิชาเคมี เน้น Chemical Biology ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศอังกฤษ รวมระยะเวลา 10 ปีโดยจะออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 และภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว นายธีรนัยจะต้องกลับมาใช้ทุนโดยการเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำหรับประวัติการศึกษา นายธีรนัย รัตนสงวน สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองโสน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนครบุรี และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาถามถึงการเคล็ดลับในการสอนให้นักเรียนประสบความสำเร็จนั้น น.ส.ภัทรพร ลิ่มฮกซี่ ครูผู้สอน เผยว่า หลังทราบข่าวนักเรียนสามารถสอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศได้เป็นผลสำเร็จว่า ตนดีใจมาก ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ดูแลเด็กทั้ง 2 คน ไม่เคยทำให้ผิดหวัง เข้าสอบแข่งขันในหลายๆ รายการระดับประเทศก็ได้คว้ารางวัลกลับมาทุกครั้ง

น้องเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ทุกครั้งที่มีเวลาว่างก็จะอ่านหนังสือ เข้าห้องสมุดเป็นประจำ ฉะนั้นไม่ลังเลที่จะบอกว่า เหมาะสมเป็นที่สุดที่ทั้งคู่ได้ทุนไปศึกษาต่อ ซึ่งถือเป็นรางวัลของความตั้งเรียน และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ ในโรงเรียนอีกด้วย