พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาพระอิสริยยศ พระองค์ทีฯ เป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯวันที่ 5 พ.ค. 2562 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามองค์ทีปังกรจารึกตามพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารซึ่งหมายกำหนดการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย

พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระเทศน์ ส่วนในช่วงเย็น เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระครุยเต็มยศจักรีสายสร้อยจุลจอมเกล้าเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร

ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามองค์ทีปังกรจารึกตามพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร”ภาพจาก สำนักราชวังภาพจาก สำนักราชวัง