ฟ้าหญิงสิริวัณณวรี ทรงให้ความเป็นกันเอง ทรงโบกพระหัตถ์และถ่ายเซลฟี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จ เปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้องเวลา 16.30 น. วันที่ 6 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นท้องพระโรงพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวงศ์ และองคมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ผู้แทนทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำนายอาศิส พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามกับผู้แทนคณะพาณิชย์ 4 คณะเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล แล้วเสด็จออกสีหบัญชร ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัดถึงเวลาที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างรอคอยด้วยใจจดจ่อ เมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี(ภาพจาก สำนักพระราชวัง)

เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก แตร ทหารกองเกียรติยศ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวล ให้กับพสกนิกร ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังไปทั่วบริเวณ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนราษฎรทุกหมู่เหล่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระดำรัสตอบกลับผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนายกรัฐมนตรี นำกล่าว ถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง(ภาพจาก สำนักพระราชวัง)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบนายกรัฐมนตรี และต่อประชาชนที่มาเฝ้าฯ ความว่า ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิต พร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตาจับใจ

และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมใจกับบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติเราต่อไปขอขอบใจคำอวยพรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอกล่าวสนองพรให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดี และความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน(ภาพจาก สำนักพระราชวัง)

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นังจักรีมหาปราสาท.การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระราชโอรส พระราชธิดา โบกพระหัตถ์ ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนเป็นล้นพ้นขณะที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเซลฟี่พระองค์เอง และทรงฉายภาพ พระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี้ ยังทรงฉายภาพพสกนิกรที่มาถวายพระพรด้วย เวลา 16.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนราษฎรทุกหมู่เหล่า