พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถานกับพระธิดาและพระโอรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนครจากวัดบวรนิเวศ ไปยังวัดราชบพิธฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวนไปตามถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายถนนบำรุงเมือง เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จถึงวัดราชบพิธฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร รับเสด็จที่เกยหน้าวัดราชบพิธฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถานกับพระธิดาและพระโอรส นับเป็นภาพที่สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น(ภาพจาก สำนักพระราชวัง)(ภาพจาก สำนักพระราชวัง)(ภาพจาก สำนักพระราชวัง)(ภาพจาก สำนักพระราชวัง)(ภาพจาก สำนักพระราชวัง)