สมเด็จพระราชินี ทรงแย้มพระสรวลให้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เฟซบุ๊กชื่อ เตชะ ทับทอง ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า พระราชินีทรงกราบพระพี่นางและพระน้องนางทุกพระองค์ เป็นพระจริยวัตรที่งดงามยิ่งนักโพสต์ดังกล่าว

พระราชประวัติ สมเด็จพระราชินีสุทิดา มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2521

ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี 2543ภาพจาก เฟซบุ๊ก เตชะ ทับทอง

ต่อมาทรงเป็นนายทหารบกหญิง และทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ) และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นราชองครักษ์เวรในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ภาพจาก เฟซบุ๊ก เตชะ ทับทอง

จากนั้นในวันที่ 1 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่องสถาปนาสมเด็จพระราชินี ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วภาพจาก เฟซบุ๊ก เตชะ ทับทอง

จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปภาพจาก เฟซบุ๊ก เตชะ ทับทองภาพจาก เฟซบุ๊ก เตชะ ทับทองภาพจาก เฟซบุ๊ก เตชะ ทับทอง