คนที่เกิด 5 วันนี้ จะมีโชคตลอดปี 62 ถึง 65 ได้รับมรดก มีบ้าน มีรถ จะพ้นเ ค ร า ะ ห์ หมดเรื่อง ซ ว ย รับโชครัวๆคนที่เกิด 5 วันนี้ จะมีโชคตลอดปี 62 ถึง 65 ได้รับมรดก มีบ้าน มีรถ จะพ้นเ ค ร า ะ ห์ หมดเรื่อง ซ ว ย รับโชครัวๆ